Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü
Arş. Gör. Yüksel Tarım

YÜKSEL TARIM

Arş. Gör.

yukseltarim@gmail.com

Tel: +90 312 297 83 00 Dâhili: 117

 

Çalışma Alanları

19. ve 20. yy Felsefeleri, Eleştirel Teori, Adorno, Hegel, Siyaset Felsefesi

 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2223-9819