Öğr. Gör. Dr. Savaş Ergül

 

SAVAŞ ERGÜL

Öğr. Gör. Dr.

 e-posta: savasergul@gmail.com

Tel: +90 312 297 83 00

 

 Çalışma Alanları:

Siyaset Felsefesi, Varlık Felsefesi, Sinema Kuramı, Platon, Louis Althusser, Alain Badiou

 

Seçme Yayınlar: 

1. “Joyce’un Ulysses Romanında Milliyetçiliği Düşünmek”, FelsefeYazın Dergisi, sayı: 11, Ekim-Kasım 2007.  

2. “Kierkegaard Biyografisi”, FelsefeYazın Dergisi, sayı: 12, Nisan-Mayıs 2008.

3. “Spinoza Felsefesinde Yöntemin İşlevi”, Felsefelogos Dergisi, Sayı: 35-36, Eylül 2008.

4. “Türdeş Bir Dil olarak Milliyetçilik ve Yurtseverlik”, Kocaeli Üniversitesi Uluslararası Felsefe Günleri Sempozyum Kitabı, Mayıs 2008.

5. “Tinin Fenomenolojisi’nde Ölüm Sorunu”, Monokl Dergisi, sayı: 4-5, Temmuz 2008.

6. “Vaat Yokluğu ve Umutsuzluk Arasında Bugünde Gezinmek”, FelsefeYazın Dergisi, sayı: 14, Mart-Nisan 2009. 

7. “Başkaldırı: Zamanın Dar Kapısındaki Gürültü”, Kocaeli Üniversitesi Felsefe Günleri Sempozyum Kitabı, Mayıs 2009.

8. “Hukuksal Siyasetin Meşru ve Gayri-Meşru Şiddet Anlayışının Bir Eleştirisi”, Felsefelogos Dergisi, Sayı: 37, Mayıs 2009.

9. “Yazgıyla Gelen Battal Karanlık”, FelsefeYazın Dergisi, sayı: 16, Mart-Nisan 2010.

10. “Spinoza Biyografisi”, FelsefeYazın Dergisi, sayı: 16, Mart-Nisan 2010.

11. “Ölümsüzlük İçin Bahis”, Baykuş Dergisi, Sayı: 6, Eylül 2010.

12. “Suçlu Bir Kuramsal Girişim ve Althusser’in Yalnızlığı”, Felsefelogos Dergisi, sayı: 39, Eylül 2010.

13. “Adalet, Hak ve Şiddet Kavramları Üzerinden Hukuku Düşünmek”, Hukuk Felsefesi ve Sosyoloji Arkivi, 20. Kitap, İstanbul Barosu Yayınları, 2010.

14.  “İbn Haldun Biyografisi”, FelsefeYazın Dergisi, sayı: 17, Ocak-Şubat 2011.    

15. “Hobbes ve Spinoza: Siyasetin Yerini Belirlemeye Dair İki Girişim”, Felsefelogos Dergisi, sayı: 40, Mart 2011.

16. “Kürt Meselesi: Bir İmkânı Düşünmek”, Baykuş Dergisi, Sayı: 7, Temmuz 2011. 

17. "Godard’ın Sosyalizm Filmi’yle Yer-Olmayan’ı Aramak", (Ortak Yazar: Bora Erdağı), FelsefeYazın Dergisi, Sayı: 18, Haziran-Temmuz 2011.

18. “Vesikalı Yarim: Ailenin Topolojik Düzenlemeleri”, Bibliotech Dergisi, Sayı: 14, Haziran-Ağustos 2011.

19. “Siyaset Felsefesinde Platoncu Keşifler ve İsimler”, Antik Yunan’da Felsefe ve Çağımıza Etkileri kitabı içinde, Editör: Yavuz Kılıç-Tuncay Saygın, DoğuBatı Yayınları, Eylül 2011.

20. “Antichrist’in Yeri ve Kaosmosu”, FelsefeYazın Dergisi, sayı: 19, Ocak-Şubat 2012.

21. “Bir Zamanlar Anadolu’da: Bulaşma, İkilikler ve Sapma”, kampfplatz Dergisi, Cilt 1, Sayı: 1, Eylül 2012.

22. “Anayurt Oteli: Mirasın İmkânsızlığı”, Journal of Turkish Studies, Harvard Üniversitesi Yakındoğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü, Editör: Cemal Güzel-Mehmet Ölmez, Sayı: 38, Aralık 2012.

23. Açlık: Bedenin Fikri: Bobby Sands’in Sonsuzluk Koşusu”, kamfplatz Dergisi, Cilt 1, Sayı: 2, Şubat 2013.

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü 
Beytepe - ANKARA
Tel. +90 312 297 83 00

Sayfa Sorumluları: Arş. Gör. Melodi Çakın, Arş. Gör. Birdal Akar, Arş. Gör. Yüksel Tarım