Arş. Gör. Dr. Toros Güneş Esgün

Arş. Gör.  Dr. Toros Güneş ESGÜN
e-posta: tgesgun@hacettepe.edu.tr
Tel: +90 312 297 83 00

 

Çalışma Alanları:
Siyaset Felsefesi, Hukuk Felsefesi, Etik, Kültür Felsefesi.

Yüksek Lisans Tezi: “Carl Schmitt’in İnsan Anlayışı Çerçevesinde Siyasal Kuramların Antropolojik Temelleri Üzerine Bir İnceleme”, Dan. Doç. Dr. Çetin Türkyılmaz, H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010.

Doktora Tezi: “Otoriteden Otonomiye: Yasa ve Özgürlük”, Dan. Doç. Dr. Çetin Türkyılmaz, H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü,  2016.

Eserler

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler


1. “Postmodernizme Rağmen Aydınlanma”, Kaygı Felsefe Dergisi, Sayı 6, 2006. 

2. “Adorno’da Yaşam ve ‘Doğru’ Yaşam”, ETHOS Felsefe, Bahar, 2017. (Link:http://www.ethosfelsefe.com/ethosdiyaloglar/main/?page=oku&id=173)

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. “Jacques Ranciére’de Siyasetin Olanağı ve Demokrasi”, Felsefe Arkivi, Sayı 36,  2012/1.

 

Ulusal Kitap Bölümleri:

1. “21. yüzyılda Kant Estetiğini Yeniden Düşünmek”, Afşar Timuçin’e Armağan, içinde (der. Çetin Veysal), Etik Yayınları, İstanbul, 2010.

2. “Carl Schmitt”, Siyaset Felsefesi Tarihi- Platon’dan Zizek’e içinde, (der. Kurtul Gülenç, Ahu Tunçel), Doğu Batı Yayınları, Ankara, 2013.

3. “Yasa ve İstisna Arasında Adaletin Siyasallığı”, Günümüzü Felsefe ile Düşünmek içinde, (der. Bahadır Gülşen, Erkan Bozkurt, Gülce Sorguç, Umut Morkoç), Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir, 2014. 

4. “Thomas Hobbes: Modern Devletin Biyopolitik Kuruluşu”, BiyoPolitika Cilt I içinde, (der. Onur Kartal), NotaBene Yayınları, 2016.

 

Uluslararası Kitap Bölümleri:

1. “Erlaubnisgesetze und Politik bei Kant”, Rechtstaatlichkeit: Kant içinde,“(ed. Andrzej M. Kaniowski, Ewa Wyrebska, Tomasz Michalowski), Uniwersytet Lodzki , Lodz, 2012.
 

Çeviriler:


1. “Hegel’in ‘Tinin Görüngübilimi’ Kitabının Problemleri”, Wolfgang Bonsiepen, Monokl, Sayı: 4-5, İstanbul, 2008. 

2. “Doğa Hukukundan Dünya Tarihine”, Hans Heinz Holz, Baykuş Felsefe Yazıları, Sayı:3, İstanbul, 2008.

3. “Marx’ta Yabancılaşma Problemi”, Reinhard Jellen, FelsefeYazın Dergisi, 14. Sayı, 2009.

4. “Carl Schmitt Baruch Spinoza’ya Karşı ya da Siyasal Teolojinin Sonu Üzerine”, Manfred Walther, Felsefelogos Sayı:40, İstanbul, 2011.
 
6. “Tarihselci Hukuk Okulunun Felsefi Manifestosu”, Karl Marx, Genç Düşünceler içinde, (der. Önder Kulak), NotaBene, Ankara, 2013.

7. “Güç İlişkilerinin Hukuki Yoğunlaşması: Nicos Poulantzas ve Hukuk”,  Sonja Buckel, Marksist Hukuk ve Devlet Teorisi, içinde, (der. Taner Yelkenci), NotaBene, Ankara, 2013.

8. “Siyasal Birliğin Üçlü Yapısı”, Carl Schmitt, ViraVerita.org, 2015. (Link: http://viraverita.org/yazilar/siyasal-birligin-uclu-yapisi)
 
9. “Führer Hukuku Korur”, Carl Schmitt, ViraVerita.org, 2017. (Link: http://viraverita.org/yazilar/fuhrer-hukuku-korur)

 

Uluslararası Akademik Etkinliklerde Sunulan Bildiriler:

1. “Erlaubnisgesetze und Politik bei Kant”,  Sommerseminar, Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung,  “Rechstaatlichkeit:Kant, Hegel, Habermas” Frankfurt Oder/Slubice, Almanya/Polonya, 9-13 Temmuz 2012. 

2. “Die Entscheidung zum Krieg und  Souveränität bei Hegel”, Sommerseminar, Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung,  “Rechstaatlichkeit: Kant, Hegel, Habermas” Frankfurt Oder/Slubice, Almanya/Polonya, 19-23 Temmuz 2013.

3. “Politik als Emanzipation: Ein Kommentar zu Antigone aus Ranciéreschen Perspektive” Dünya Felsefe Kongresi, Atina, Yunanistan, 4-9 Ağustos 2013.

4. “The Limits and Potentialities of Law From Feminist Perspective”, 15. International Association of Women Philosophers Symposium, Madrid, İspanya, 24-27 Haziran 2014.

5. “Schmitt’e Karşı Neumann”, 4. Uluslararası Taner Yelkenci Devlet ve Hukuk Sempozyumu, Kocaeli, 20-21-22 Mayıs 2016.

 

Ulusal Akademik Etkinliklerde Sunulan Bildiriler:

1. “Hukuki Pozitivizme Karşı: Doğal Haktan Kararcılığa Leo Strauss’un Hak Kuramı”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi Sempozyumu, İstanbul, 26-29 Kasım 2012. 

2. “Siyasetin Özerkliğinden Etiğin Siyasallığına” 25. TFK İstanbul Seminerleri, Yeditepe Üniversitesi, 28-29 Kasım 2013.
 
3. “Hukuksal Özgürlüğün Ötesi: Toplumsal Otonomi ve Özgürleşme”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi Sempozyumu, İstanbul, 4-6 Kasım 2014.

4. “Kant ve Anarşi”, Immanuel Kant: Şimdi ve Burada Sempozyumu, Ankara, 15-16 Nisan 2016.

5. “Yaşamın Yaşanamazlığı ve ‘Doğru’ Yaşam”, Adorno Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ankara, 9 Kasım 2016.

6. “Felsefede Yasa Sorunu”, FKSD Çankaya’da Felsefe Söyleşileri, Ankara, 18 Mart 2017.

 

Diğer Yazılar:

1. “Korku, Haz ve Gotik Kültür”, FelsefeYazın Dergisi 12. Sayı,  Nisan/Mayıs 2008.

2. “Varolma Direnci ve Özerklik: Bir Hak Kuramı İçin Spinoza’yla Üzerine”, (Kitap Eleştirisi): FelsefeLogos Sayı:40, 2010.     

3. “Kralın Yüzyılında Cumhuriyetçi Bir Filozof: Immanuel Kant”, FelsefeYazın Dergisi, Sayı 18, 2011(Link: http://viraverita.org/yazilar/kralin-yuzyilinda-cumhuriyetci-bir-filozof-immanuel-kant)

4. “İnsanlıktan Ne Haber?”, Bianet, 2012. (Link: http://bianet.org/bianet/medya/142814-insanliktan-ne-haber)

5. “Thanatos’un Oğulları: Öldüren Sevgi Miti ve Şiddetin Mazaretleri”, FelsefeYazın Dergisi, Sayı:21,  Ankara, Ocak/Şubat 2013. (Link: http://viraverita.org/yazilar/thanatosun-ogullari-olduren-sevgi-miti-ve-siddetin-mazeretleri)

6. “Hukuka ve Marksizme Eleştirel Bakmak”, (Kitap Eleştirisi), Radikal Kitap, 2014. (Link: http://kitap.radikal.com.tr/makale/haber/hukuka-ve-marksizme-elestirel-bakmak-39060) 

7. “Mağduru Korumak”, Amargi Feminist Dergi, Sayı 34, 2014. (Link: http://www.amargidergi.com/yeni/?p=961)

8. “Ayrılsak da Beraberiz: Felsefe ve Sosyal Bilimler”,(Gülçin Ayıtgu ile birlikte), ViraVerita.org, 2014. (Link: http://viraverita.org/yazilar/felsefe-ve-sosyal-bilimler-ayrilsak-da-beraberiz)

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü 
Beytepe - ANKARA
Tel. +90 312 297 83 00

Sayfa Sorumluları: Arş. Gör. Melodi Çakın, Arş. Gör. Birdal Akar, Arş. Gör. Yüksel Tarım