Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü
2020-2021 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Dönemi Sonunda Azami Sürelerini Dolduran ve Ek Sınav için Başvurmuş Olan Öğrencilerimizin 2. Ek Sınavları Hakkında

2020-2021 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda azami sürelerini dolduran öğrencilere başarısız oldukları dersler dışında hiç almadıkları derslerden de ek sınav hakkı tanınması ile ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 01/10/2021 tarih ve 73154 sayılı yazısı ve YÖK Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin 01/10/2021 tarihli duyurusu ile 2020-2021 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda azami sürelerini dolduran lisans-ön lisans öğrencilerine başarısız oldukları (devamsızlık nedeniyle başarısız olunan dersler de dahil) tüm derslerden ek sınav hakkı verildiği 2021-2022 Eğitim – Öğretim Yılı Güz Dönemi’nde duyurulmuştu.


Söz konusu derslere ait ek sınavların Güz ve Bahar dönemi olmak üzere iki dönemde yapılacağına dair karar doğrultusunda, 2021-2022 Bahar Dönemi Ek Sınav Takvimi oluşturulmaktadır. Sınav takviminin güncellemeleri bölümümüzün web sayfasında “Duyurular” alanında yayınlanmaktadır.


 Sınav takviminin sorunsuzca planlanabilmesi için sınava girecek öğrencilerimizin bu güncellemeleri takip etmeleri ve sistemde kendilerine tanımlanmış ek sınavlardan hangilerine katılacaklarını felsefeeksinav@gmail.com hesabına mail yoluyla bildirmeleri gerekmektedir. Öğrencilerimize duyurulur.