Anasayfa

 

Felsefe Bölümü 1969 yılında kuruldu. Bölümün kuruluş amacı, yaptığı eğitim, öğretim ve araştırmalarla, gerek kişisel ve toplumsal hayata yön vermede, gerek çeşitli bilgi alanlarında araştırma yapmada felsefi bilgiye olan ihtiyacın bilincine varılmasını sağlamak; böylece de hayatın içine girerek, ülkelerin gelişmesine katkıda bulunan bir bilgi dalı olan felsefeyi, zamanla ülkemizde de etkili bir duruma getirmektir.

Bölüm, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Programları ve Lisede Öğretmen olmak isteyen Sosyoloji ve Psikoloji Bölümü öğrencileri için Sertifika Programları yürütmekte; isteyen Bölümlerin öğrencilerine de seçmeli dersler vermektedir.

Bölümde, 4000 ciltlik Bilge Karasu kitaplığı bulunmaktadır.

Bölümün mezunları liselerde öğretmenlik yapmakta; çeşitli bakanlıkların eğitim ve kültürle ilgili birimlerinde, TRT ve basında, kamu kuruluşları ile özel kuruluşların eğitim, kültür, insan ilişkileri, planlama ve değerlendirmeyle ilgili birimlerinde de çalışma olanağı bulmaktadırlar.

Duyurular

2020-2021 Güz Dönemi Lisans Programı Sınav Takvimi (GÜNCELLENDİ)
(Güncelleme Notu: Sanat Felsefesi, Özgürlük Sorunu, Hukuk Felsefesi, 20. yüzyıl Felsefe Metinleri II derslerinin ödev teslim aralıkları güncellenmiştir.)
(Güncelleme Notu 2: Özgürlük Sorunu dersinin ödev teslim tarihinde değişiklik yapılmıştır.)

2020-11-21 11:00:00

İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle bu bölgede ikamet eden öğrencilerimiz için, 02 Kasım 2020 tarihinden itibaren 2 hafta süre ile derse devam muafiyeti ve aynı süre içerisinde yapılacak sınav/ödev uygulamaları için kayıt dondurma, ders bırakma ve telafi hakkı verilmesi Üniversitemiz Senatosunun 05.11.2020 tarih ve 2020/338 sayılı kararı ile kararlaştırılmıştır.
2020-11-10 09:00:00

İNG 127 Temel İngilizce I, İNG 128 Temel İngilizce II ve İNG 137 Yabancı Dil I derslerinin Uzaktan Eğitim Programı hakkında.
2020-10-14 20:00:00

TKD 103 Kodlu Türk Dili I dersi Ara sınavı 16 Kasım 2020, final sınavı ise 11 Ocak 2021 tarihinde (online) yapılacaktır. Ara sınava ilişkin bilgiler için tıklayınız.
2020-10-14 20:00:00

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi İNSAN HAKLARI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA Ders Programı
2020-10-07 18:00:00

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi FELSEFE BÖLÜMÜ LİSANS Ders Programı
SOS 104-002 Sosyolojiye Giriş dersi Salı günleri 16.00- 18.50 arası yapılacaktır. [Güncelleme: 13.10.2020]

2020-09-17 16:00:00

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi FELSEFE ANABİLİM DALI FELSEFE YÜKSEK LİSANS Ders Programı
2020-09-17 16:00:00

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi FELSEFE ANABİLİM DALI FELSEFE DOKTORA Ders Programı
2020-09-17 16:00:00

Lisansütü öğrencilerinin ORCID numarası almalarına ilişkin duyuru
2020-06-16 14:00:00

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın Öğrenci Belgeleri hakkında 23 Mart 2020 tarihli açıklaması
2020-03-23 16:00:00

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü 
Beytepe - ANKARA

Tel. +90 312 297 83 00

felsefemaster@hacettepe.edu.tr

 

Sayfa Sorumluları: Arş. Gör. Güncel Oğulcan Ülgen, Arş. Gör. Yüksel Tarım