HARUN TEPE
Prof. Dr.

E-Posta: harunt@hacettepe.edu.tr
İş Telefonu: (312)297 83 00 - 297 83 01

 

Özgeçmiş:


·         1956 yılında Balıkesir'de doğdu.

·         1973'te Balıkesir Muharrem Hasbi Lisesi'ni bitirdi.

·         1978 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu. Sosyoloji yanında Felsefe, Psikoloji ve Pedagoji sertifikalarını tamamladı.

·         1978-1981 arası Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü'nde çalıştı ve Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Nüfus dinamiği programında yüksek Lisans eğitimini tamamladı.

·          

·         1981 yılında Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde ikinci yüksek lisans eğitimine ve asistan olarak çalışmaya başladı.

·         1985 yılında Felsefede Yüksek Lisans derecesini aldı.

·         1986 ve 1987 yıllarında Almanya'da Goethe Enstitüsü bursuyla Berlin ve Mannheim Goethe Enstitüleri'nde ikişer aylık Almanca dil kurslarına katıldı.

·         1988-1990 yılları arasında DAAD(Alman Akademik Değişim Servisi) burslusu olarak Freiburg Goethe Enstitüsü'nde iki aylık dil kursuna katıldı ve Almanya'nın Johannes Gutenberg Üniversitesi'nde (Mainz) iki dönem Prof. Dr. Richard Wisser'in danışmanlığında doktora teziyle ilgili çalışmalar yaptı, çeşitli doktora seminerlerine ve Latince derslerine katıldı.

·         1990 yılında da Prof. Dr. Ioanna Kuçuradi'nin danışmanlığında yazdığı doktora çalışmasını tamamlayarak Felsefede Doktora derecesini aldı.

·         1991 yılında DAAD bursunun bir yıl daha uzatılmasıyla Almanya'nın Johannes Gutenberg (Mainz) Üniversitesi'nde Doğruluk  sorunu üzerine çalışmalar yaptı ve çalışmalarını Felsefede Doğruluk ya da Hakikat adıyla kitaplaştırdı.

·         1993 yılında Felsefede Doçentlik derecesini aldı.

·         1996'da DAAD'nin 2 aylık araştırma bursuyla Almanya'nın Johann Wolfgang Goethe (Frankfurt) ve Tübingen üniversitelerinde "Kant Etiği ve Diskurs Etik' üzerine çalışmalar yaptı.

·         17.4. 2002'de Profesör oldu.
 

·         17.4 1999- 17.4 2002 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu'nda Doçent Temsilcisi Olarak Görev Yaptı.

·          

·         3. 10. 2003 tarihinden bu yana Felsefe Bölümü Başkanlığını,

·          

·          9. 10. 2003 tarihinden bu yana İnsan Hakları Anabilim Dalı Başkanlığını,

·          

·         1998 yılından bu yana Hacettepe Üniversitesi İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu üyeliğini,

·          

·         1991 yılından bu yana Türkiye Felsefe Kurumu Yönetim Kurulu üyeliğini ve Kurum saymanlığını sürdürmektedir.
 

·         Halen H. Ü. Felsefe Bölümünde ve İnsan Hakları Anabilim Dalında Etik, Bilgi Felsefesi, İnsan Felsefesi, 18. Yüzyılda Felsefe, 20. Yüzyılda Felsefe, İnsan Haklarının Antropolojik Temelleri, İnsan Haklarının Bilgisel Temelleri gibi dersler vermekte, günümüzde etik, meslek etikleri, etiğin bilgikuramsal temelleri ve insan hakları konularında araştırmalarını sürdürmektedir.
 

Yayınlar


I. Kitaplar
A. Telif Kitaplar:

1. Etik ve Metaetik, 20. Yüzyıl Felsefesinde Normatiflik Sorunu. Türkiye Felsefe Kurumu Yayını, Ankara, 1992.
2. Platondan Habermas'a Felsefede Doğruluk ya da Hakikat. Ark Yayınevi, Ankara, 1995 (2. Basım İmge Kitabevi Yayın., 2003).

 

B. Ortak Yazılan Kitaplar

1. Biyoetik Terimleri Sözlüğü, Yasemin N. Oğuz, Harun Tepe, Nüket Örnek Büken, Deniz Kırımsoy Kucur, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, 2005, Ankara.

 

C. Editörlüğü Yapılan Kitaplar

1. Etik ve Meslek Etikleri: Tıp, İşletme, Medya ve Hukuk. Harun Tepe (ed.), Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, 2000, Ankara.

 

D. Çeviri Kitaplar:

1. Fenomenoloji Üzerine Beş Ders, Edmund Husserl, Çev. Harun Tepe, Bilim ve Sanat, 1997 Ankara. [2. basım. Bilim ve Sanat Yay. 2003].

2. Ontolojinin Işığında Bilgi, N. Hartmann, Çev. Harun Tepe, Türkiye Felsefe Kurumu Yay., 1998 Ankara.
3. İnsanın Kosmostaki Yeri, Max Scheler, Çev. Harun Tepe, Ayraç Yay., 1998 Ankara.


II. Yazılar
A. Doçentlik Öncesi Yayınlanan Yazılar

1. "Etik ve Metaetik", Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Ekim 1987, s. 295-304.

 

2. "Pozitivizm ve İnsan Sorunu" , Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Kasım 1991, s. 159+167.

 

3. "Doğru Değerlendirmeden Doğru ve Değerli Eyleme Kuçuradi Etiği" Frankofoni 4, Ankara, 1992, s. 361-368.

 

4. "'Doğruluğun İki Yüzü', Doğruluk Sorunu, Felsefe Tartışmaları 11, İstanbul, Şubat 1992, s. 128+135.

 

5. "Varolan/Nesne/Tasarım": Bilgide Nesne Sorunu, Felsefe Tartışmaları 12, İstanbul, Haziran 1992, s. 95+105.

 

6. "Doğruluk Uygunluk mudur? / Doğruluk Kuramları Tartışmasına Giriş" Felsefe Tartışmaları 13, İstanbul, Ocak 1993, s. 68-78.

 

7. "Platon-Aristoteles'ten N. Hartmann'a Bilgi Sorunlarında Ontolojik Bakışın Yeri" . Felsefe Tartışmaları 14, İstanbul, 1993, s. 103+115.

 

8. "Siyaset Ahlâkı ya da Siyasetçinin Ahlâkı" . Siyasal Ahlâk ve Siyasal Ahlâksızlık, T. Alkan (Yay.), Bilgi Yayınevi, 1993, s. 290-296.


B. Doçentlik Sonrası Yayınlanan Yazıları

9. "Günümüz Sorunları Karşısında Etik" , Cogito 3 , İstanbul, Kış 1995, s. 166+170.

 

10. "'Ahlâk', 'Meslek Ahlâkı' ve Etik", 33. Kütüphane Haftası Bildirileri, Türk Kütüphaneciler Derneği , Journal Yayını, 1997, Ankara, s. 126+133.

 

11. "Giriş", Fenomenoloji Üzerine Beş Ders, Edmund Husserl, Çev. Harun Tepe, Bilim ve Sanat, 1997 Ankara, s. 7-31.

 

12. "Giriş: Nicolai Hartmann ve Bilgiye Ontolojik Bakış", Ontolojinin Işığında Bilgi, N. Hartmann, Çev. Harun Tepe, Türkiye Felsefe Kurumu Yay., 1998 Ankara, s. V-XX1.

 

13. "Giriş", İnsanın Kosmostaki Yeri, Max Scheler, Çev. Harun Tepe, Ayraç Yay., 1998 Ankara, s. 7-31.

 

14. "Bir Felsefe Dalı Olarak Etik", Doğu Batı, yıl 1, sayı 4, 1998, s. 9-24.

 

15. "Yüzyılımızın Dönemecinde Etikten Beklenenler ve Etiğin Durumu", Hacettepe Üniversitesi (Hacettepe University) Edebiyat Fakültesi Dergisi of Faculty of Letters, cilt/Volume 15, sayı/Number 2, 1998. s. 59-69.

 

16. "Türkiye'de Etik Çalışmaları", Hacettepe Üniversitesi (Hacettepe University) Edebiyat Fakültesi Dergisi, Journal of Faculty of Letters, cilt/Volume 16, sayı/Number 1, 1999, s. 1+12.

 

17. "Çevre Etiği: 'Toprak Etiği' mi yoksa 'İnsan Etiği' mi?": Felsefelogos, 1991/1, Sayı 6, s.41-56.

 

18. "'Ethics of Journalism' or On Ethical Problems in the Mass Media", in: Ethics of Professions: Medicine, Business, Media, Law, I. Kuçuradi (ed.), Springer, Berlin Heidelberg New York, 1999, s. 101+114.

 

19. "Kimlik, Kimlikler ve İnsan Hakları", 50 Yıllık Deneyimlerin Işığında Türkiye'de ve Dünyada İnsan Hakları , I. Kuçuradi ve B. Peker(eds.), UNESCO ve H.Ü. İnsan Hakları ve Felsefesi Merkezi Yayını, 1999.

 

20. "İnsan Hakları ve Anayasalarımız: 1924, 1961 ve 1982 Anayasaları", Frankofoni, No. 12, Ankara, 2000, s. .

 

21. "Viyana Çevresi Filozoflarında Doğrulama ve/veya Onaylama", Hacettepe Üniversitesi (Hacettepe University) Edebiyat Fakültesi Dergisi, Journal of Faculty of Letters, Cilt/Volume 16 sayı/Number 2, 1999, s. 1+10..

 

22. "Çiğnenen Onurlar ya da Gazetecilikte Etik Sorunlar", Kültür ve İletişim, Culture and Communication, 2000, 3/1, s. 97+112.

 

23. "Etik, 'Biyoetik' ve 'Psikiyatri Etiği'", 3P Psikiyatri Psikoloji Psikofarmokoloji Dergisi, Cilt 8, sayı 1, 2000, s 35-41.

 

24. "Platon's Politeia: Eine Utopie oder ein Entwurf einer 'geschlossenen Gesellschaft'", Hacettepe Üniversitesi (Hacettepe University) Edebiyat Fakültesi Dergisi, Journal of Faculty of Letters, Cilt/Volume 17 sayı /Number 1, Haziran/June 2000, s. 1-8.

 

25. "Approaches in Ethics and Kuçuradi's Ethics", Journal of Turkish Studies, Türklük

Bilgisi Araştırmaları, Sevgi İyi(Ed.), Vol. 25. 2001, pp. 289-297.

 

26. "Etikte Yaklaşımlar ve Kuçuradi Etiği", Journal of Turkish Studies, Türklük Bilgisi Araştırmaları, Vol. 25. 2001, pp. 279-287 [25. sıradaki yayının Türkçe versiyonudur].

 

27. "Ethics in the Beginning of XXI. Century", Curj- Calicut University Research Center Journal, Issue 2, Vol. 2, November 2001, pp. 5+13.


C. Profesörlük Sonrası Yayınlanan Yazıları

28. "Medya, Düşünce Özgürlüğü ve İnsan Hakları", HFSA Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, Sayı 5, Haziran 2002, ss. 37-44.

 

29. "Meslek Etikleri: Temelleri ve Sorunları", in: Polis Meslek Etiği, İ. Bal-M. B. Eryılmaz (eds.), Polis Akademisi Başkanlığı Yayınları, Ankara 2002, ss. 53-60.

 

30. "Professional Ethics: It's Foundations and Problems", Police Professional Ethics , İ. Bal-M. B. Eryılmaz(eds.), Police Academy Publications, Ankara 2002, pp. 55-62 [29. sıradaki yazının İngilizcesidir].

 

31. "Bilgilenme Hakkı: Bilgi ve İnsan", 38. Kütüphane Haftası Bildirileri, Yay .Haz. Ali Can  [ve başkaları], Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği Yay. , 2002, s. 102+107.

 

32. "Identity, Cultural Identities and Human Rights", Human Rights in Turkey and the World in the Light of Fifty-year Experience, I. Kuçuradi (Ed.), Hacettepe University, 2002, Ankara, pp. 76-85. [19. sıradaki yayının orijinal İngilizce versiyonudur].

 

33. "Değerler ve Değer Bilgisi", Bilgi ve Değer, Ş. Yalçın (ed.), Vadi Yay., Ankara, 2002, s. 342-353.

 

34. "Hukuk Felsefesi: Hukuk mudur Felsefe mi?", HFSA 6, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, Haz. Hayrettin Ökçesiz, İstanbul Barosu, İstanbul 2003, s. 9+16.

 

35. "Felsefe Yaşamın Neresindedir?", Adam Sanat, sayı 211, Ağustos 2003, s. 30-34.

 

36. “Çalışma İlişkileri ve Etik”, TBB Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi. Sayı 16, Ekim, Kasım, Aralık 2003, s. 2-6.

37. “Günümüz Sorunları Karşısında Kant Etiği”, Varlık Dergisi 2004 Kasım Sayısı, s.

38. “Approach to Ethics in Turkey and in the World”, Value, Culture and Communication, Romanian Academy, Section of Philosophy, Theology, Psychology and Pedagogy, Bucharest, 2004, pp, 151-156.

39. “Karl Otto Apel’in Ortak Sorumluluk Etiği”, II. Uluslararası Felsefe Konferansı Bildirileri, Kocaeli Üniversitesi Yayını, İzmit, 2005, s. 134-142.

40. “Etik Bilgi ve Yaşam”, DTCF Felsefe Bölümü , Araştırma Dergisi, Sayı 17, Yıl 2003-2, s. 3-7.

41. “Hukuk ve Etik: Hukukun Etik Temelleri” HFSA Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, İstanbul Barosu yayını, Nisan 2005, s. 58-62. 


son güncelleme: Ekim 2005